วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2567 03:23น.

บอร์ด TSE อนุมัติขายโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น 133 MWac

28 ธันวาคม 2023

        บอร์ด ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอรยี่ อนุมัติขายโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น กำลังการผลิตเสนอขายรวม 133 MWac คาดปิดดีลได้ภายในสิ้นปี 66 รับรู้รายได้ทันที เตรียมนำเงินลงทุนโปรเจคใหม่สร้างโอกาสเติบโต (New S-Curve) แม่ทัพหญิง “ดร.แคทลีน มาลีนนท์” ระบุพร้อมลุยประมูลกกพ. รอบ 2 ตั้งเป้าได้งานไม่ต่ำกว่า 100 MWac

        ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ได้มีอนุมัติให้ Onikoube Solar Power PTE. LTD. (OSP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำหน่ายสัดส่วนการลงทุน 100% ในบริษัท PurpleSol G.K. (PPS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OSP ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตเสนอขาย 133.63 เมกะวัตต์ “โครงการโอนิโกเบ (Onikoube)” ให้แก่บริษัท Amun Godo Kaisha (“Amun GK”) ซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ มูลค่าการขายประมาณ 13,915 ล้านเยน หรือคิดเป็น 3,434 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 1 เยน : 0.2468 บาท) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการขายครั้งนี้ต่อยอดลงทุนในโครงการอื่นๆ ในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

        “บริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท Amun Godo Kaisha (“Amun GK”) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และคาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะสำเร็จภายในปี 2566 สำหรับเงินทุนที่ได้บริษัทฯ วางแผนจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ, ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และสำรองเป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน” ดร.แคทลีน กล่าว

        ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ กํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศรับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565  เฟส 1  บริษัทฯ ได้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมโครงการ และได้รับคัดเลือกเป็นผู้ผลิตและขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวให้กับรัฐบาล จำนวน 7 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 88.66 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน และแบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบ FiT ตลอดอายุสัญญา โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ 4,289 ล้านบาท บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทยอยลงนามในสัญญาซื้อขายไฟดังกล่าวทั้ง 88.66 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะลงนามแล้วเสร็จภายในต้นปีหน้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้เตรียมความพร้อมเดินหน้าเข้าร่วมประมูลโครงการจัดหาไฟฟ้าฯ รอบที่ 2 ที่มีโควต้าออกมาประมาณ 3,669 เมกะวัตต์ โดยตั้งเป้าคว้างานไม่ต่ำกว่า 100 เมกะวัตต์เสนอขาย

        ภายหลังการเสนอขายโครงการโอนิโกเบ จะเป็นผลให้ TSE มีกำลังการผลิตเสนอขายรวม 241.86 เมกะวัตต์ ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตเสนอขายเป็น 500 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี โดยยังคงมองโอกาสการเติบโตทั้งการจัดหาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ภายใต้แผน PDP, การขยายการลงทุนหรือร่วมลงทุนโซลาร์ฟาร์ม, การเข้าซื้อกิจการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (M & A) และโครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน นอกจากนี้มีแผนการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับเนื่องกับสุขภาพแบบครบวงจร  เพื่อสร้างศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป


คลิปวิดีโอ